Deze vorm van financiering is nieuw voor Nederland. Het vereist een zorgvuldige wet- en regelgeving om een solide afgescheiden omgeving te creëren, waarin Bouwspaarders een lange termijn zekerheid hebben over hun tegoeden, maar ook over de rentes waartegen kan worden gespaard en later geleend.

De Volksbank kan dat niet alleen. De Rijksoverheid (en wellicht ook gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars) zal de consument in beweging moeten krijgen. De LtV wordt verlaagd, echter daar dient wel iets tegenover te staan voor de consument. Door het sparen voor een woning te stimuleren, kan de benodigde gedragsverandering worden bereikt. Naarmate dit signaal krachtiger is, zal naar onze mening de budgettaire last van de fiscale hypotheekrenteaftrek vanzelf worden teruggedrongen. Bouwspaarders lenen immers minder en tegen een lagere rente.

Wetgeving
Het belangrijkste element van een juridisch raamwerk – dat noodzakelijk is voor Bouwsparen – is de waarborg van een afgescheiden omgeving. In deze omgeving staat alles in het teken van de financiering van woningen van de deelnemers. Hiervoor zijn zekerheidswaarborgen noodzakelijk. De financiering dient een plaats te krijgen in het fiscaal-juridische regime voor de eigen woning.
De Volksbank biedt graag haar expertise aan om het noodzakelijke juridische regime tot stand te laten komen.

Anwalt im Büro

Een juridisch raamwerk als waarborg voor een afgescheiden omgeving.