Woensdag 24 september 2014 is de eindrapportage ‘Van lenen naar (bouw)sparen’ verschenen.
Het rapport is geschreven door OTB (Onderzoek voor de gebouwde omgeving) Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. De auteurs zijn: Peter Boelhouwer, Kees Dol, Harry van der Heijden en Cor Lamain.

U kunt het eindrapport hier downloaden !

Het eindrapport belicht de financiële consequenties van bouwsparen en de mogelijke consequenties voor kopers en de woningmarkt. De mogelijke rol van bouwsparen door de gevolgen van de crisis. Het vertelt onder meer over de systematiek van bouwsparen, het bouwspaarcontract, gesloten en open bouwspaarsystemen en LTV-ratio’s in de landen met een bouwspaarregeling. Er is een vergelijking van de rente tussen bouwsparen en conventionele hypotheken. Het eindrapport toont een groot aantal berekeningen: de basisvariant bouwsparen versus annuïtaire hypotheek (met en zonder spaarpremie), bouwsparen versus annuïtaire hypotheek (met een hogere rente of een lagere inflatie). De basisvariant versus annuïtaire hypotheek (beide met NHG). De basisvariant met langer (en meer) sparen versus annuïtaire hypotheek.

Ook gaat deze rapportage in op de mogelijke gevolgen van de introductie van bouwsparen en de consequenties voor de woningmarkt: bouwsparen en woonuitgaven, de eigen woning en het pensioen, inzet van pensioengelden voor de eigen-woning in Duitsland en bouwsparen en pensioenen in Nederland.

Het rapport bevat ook enkele bijlagen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van SNS Bank.