In Nederland zijn we eraan gewend geraakt om voor het kopen van een woning een zo hoog mogelijke hypotheek af te sluiten. Zoveel mogelijk lenen is fiscaal aantrekkelijk als gevolg van de  hypotheekrenteaftrek, zo wordt ook vandaag nog geadviseerd. Om dezelfde reden wordt het advies gegeven zo weinig mogelijk af te lossen.

Door het stimuleringsbeleid van de overheid, dat is gericht op het aantrekkelijk maken van lenen, hebben Nederlandse huishoudens de hoogste schulden van Europa. Ook bij noodzakelijk geachte verhuizing – door bijvoorbeeld een veranderende arbeidssituatie – zorgt de hoge schuld voor problemen.

De fiscale hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks zo’n € 14 miljard. Om de oplopende schulden van de huishoudens een halt toe te roepen, is besloten de loan-to-value stapsgewijs te verlagen, waardoor de huizenkoper minder hoge leningen kan aangaan. Het gevolg van deze verlaging is dat de huizenkoper alleen nog een woning kan kopen als hij eerst flink heeft gespaard.

Helaas zijn velen zich hiervan nog niet bewust, zo blijkt uit onderzoek. Het gevolg is dat starters, die een huis willen kopen, steeds vaker onvoldoende eigen geld kunnen inbrengen en daardoor de financiering niet rond kunnen krijgen. De Volksbank is van mening dat de overheid de consument moet helpen om de omslag te maken van maximaal lenen naar ‘eerst sparen, dan lenen’. De methode van Bouwsparen, de financieringsmethode die sparen en lenen combineert, is hiervoor de meest voor de hand liggende oplossing.

De Rijksoverheid kan Bouwsparen op verschillende manieren stimuleren. De methode die in de meeste Bouwspaarlanden wordt gehanteerd, is de methode waarin de overheid een rentepremie geeft over de ingelegde spaarbedragen. Dit wordt ook wel de klassieke methode genoemd.

Jaarlijks kost de stimulering de overheid een bedrag aan rentesubsidie, maar daar staat een flinke besparing tegenover vanaf het moment dat de Bouwspaarder een woning gaat kopen. De Bouwspaarder die een woning gaat kopen, leent immers minder en ook nog tegen lagere rentetarieven. Daardoor zal hij minder gebruik maken van de fiscale hypotheekrenteaftrek.

slide_25_kostenopbrengsten2_2016

Voorbeeld op basis van 100.000 afgesloten Bouwspaarcontracten per jaar en een overheidsstimulering
van 10% over de ingelegde spaarbedragen.

cumulatief_01_2016

Een stimuleringsmaatregel van de overheid die zichzelf ruimschoots terugverdient.