Starters op de koopwoningmarkt
Starters hebben momenteel grote moeite om de woningmarkt te betreden. De woningprijzen zijn hoog. Bovendien moet in de komende jaren voor het kopen van een eigen woning steeds meer eigen geld worden meegenomen, omdat de loan-to-value geleidelijk wordt verlaagd naar 100% in 2018. Alle bijkomende kosten moeten door de koper dan uit eigen middelen worden betaald. Dat gaat al snel om meer dan € 10.000.

Jongeren moeten daarom nu worden gestimuleerd om te gaan sparen voor de eigen woning. Bouwsparen is de perfecte manier. Op het moment van het kopen van de woning hebben ze  een mooi bedrag gespaard, waardoor ze minder hoeven te lenen. Een belangrijk voordeel van Bouwsparen is bovendien dat deze jongeren door vooraf te sparen het recht hebben opgebouwd op een voordelige Bouwspaarlening.

Bij Bouwsparen pakken de totale lasten voordeliger uit. Dit komt doordat de Bouwspaarder minder leent en tegen een lager tarief. Daarnaast is een gunstiger schuldverloop te zien, wat als voordeel heeft dat sneller kan worden doorgestroomd naar een volgende woning*.

bouwsparen_vb_starters_2016

Dit voorbeeld is gebaseerd op actuele Bouwspaartarieven en looptijden die thans in Duitsland worden gehanteerd.