Sparen voor een robuuste woningmarkt

FA / 22 september 2014,

In Nederland kan een groot deel van de waarde van een woning worden beleend. De recente ervaringen hebben geleerd dat de daarmee gepaard gaande hoge hypotheekschulden de Nederlandse economie destabiliseert. In goede tijden leiden ruime kredietvoorwaarden tot een opwaartse druk op de woningprijzen die de consumptie verder opstuwen en de overheidsfinanciën gezonder doen lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Als deze opwaartse spiraal omkeert is Leiden in last. Huishoudens komen vast te zitten in hun woning en de doorstroming op de woningmarkt stokt.
Gelukkig bestaat er een goed alternatief, namelijk het benutten van de fiscaal gefaciliteerde pensioenbesparingen. Nederlandse huishoudens sparen voornamelijk collectief via de aanvullende pensioenen. Veel huishoudens die nu met hun woning onder water staan hebben dan ook niet zo zeer een solvabiliteitsprobleemmaar een liquiditeitsprobleem. Ze kunnen hun pensioenbesparingen niet benutten voor het aflossen van hun schuld. De uitdaging is om een manier te vinden om de pensioenbesparingen te mobiliseren voor de woningmarkt.

Download het FD artikel >>