De Volksbank: uitzonderlijke ‘fit’ met Bouwsparen

‘Al tweehonderd jaar helpt het Volksbank-gedachtegoed consumenten hun financiële zelfstandigheid te vergroten. Dat doen we dicht bij mensen en op een verantwoorde en duurzame wijze’

Een goede en betrouwbare financiële dienstverlener word je niet zomaar. Wij zijn daar met de rechtsvoorgangers van de Volksbank tweehonderd jaar geleden al mee begonnen. Door te starten met een destijds baanbrekend particulier initiatief van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen: een spaarbank om mensen te behoeden voor  armoede. In 1817 werd hiermee in Haarlem en Workum gestart.

Gemeenschappelijk uitgangspunt was dat mensen individuele verantwoordelijkheid in de samenleving (hebben te) dragen en dat zij voor die ‘zelfverheffing’ soms ondersteuning nodig hebben: scholing en solidariteit (S&S) waren de kernbegrippen bij onze rechtsvoorgangers. Begrippen die we nu, in een nieuwe tijd die zich laat kenmerken door herbezinning op onze rol in de samenleving, opnieuw inhoud geven.

In het Manifest van de Volksbank hebben wij opgenomen dat we, vanuit onze sociale oorsprong, de verantwoordelijkheid nemen om het vak van bankieren vorm te geven vanuit wat mensen echt nodig hebben. Het betekent dat onze financiële dienstverlening gaat over nut in plaats van rendement. Over waarde in plaats van geld. Het betekent vooral dat we oprecht de belangen van onze klanten vooropstellen, zodat fundamentele elementen in het leven – zoals wonen, educatie en een buffer voor onverwachte uitgaven – nu en in de toekomst geborgd zijn.

Met eenvoudige en eenvoudig te begrijpen financiële producten en diensten geven wij hier invulling aan. Los van de zakelijke producten en diensten helpen wij mensen met het bestrijden van laaggeletterdheid, het geven van financieel getint onderwijs en een bijdrage leveren aan ander vrijwilligerswerk. Vooral met oplossingen in de spaarsfeer willen wij excelleren. Dat is onze herkomst én onze toekomst.
De Zilvervloot is een goed voorbeeld om de spaarzin van de jeugd te vergroten. Bouwsparen is onze oplossing voor een gezonde, duurzame woningmarkt.

Hoe fraai Bouwsparen in deze context past, is verbluffend. Juist de zelfredzaamheid die ons zo na aan het hart ligt is, is één van de pijlers waarop Bouwsparen is gebaseerd. Met Bouwsparen bouwt de consument aan zijn vermogen, financiële toekomst en zelfstandigheid.

Een andere pijler van Bouwsparen is de gemeenschapszin. Ook op dit punt is er een opmerkelijke overeenkomst met onze roots, die vooral van sociaal maatschappelijke oorsprong zijn. Bouwspaarders vormen een Bouwspaargemeenschap, waarin ieder gelijke rechten en plichten heeft.

Bouwsparen kent bijna ultieme zekerheid. De consument weet van tevoren precies tegen welke rente hij spaart en straks kan lenen. Onverwachte opslagen of andere prijsaanpassingen zijn niet aan de orde. Bovendien staat Bouwsparen zo vast als een huis. Bouwsparen zal door wetgeving beschermd worden en mag daarom uitsluitend worden gevoerd in de speciale Bouwspaaromgeving.Footer_over-ons