Rapport ‘Bouwsparen bij de buren’

In november 2013 schreven de auteurs Kees Dol en Harry van der Heijden ‘Bouwsparen bij de buren’. Met als ondertitel: Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Dit onderzoek van onderzoeksinstituut van OTB, TU Delft is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De rapportage geeft een overzicht van de ervaringen in vier landen met een vorm van Bouwsparen: Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Noorwegen. Er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het Bouwsparen, de ontwikkeling van de ratio achter het Bouwsparen en de systemen in de vier onderzoekslanden. Na een inleiding en een overzicht van de onderzoeksvragen, geeft het rapport een definitie van Bouwsparen. Verder komen onder meer aan bod de Nederlandse ontwikkelingen en discussies over Bouwsparen en hoe Bouwsparen functioneert in de ons omringende landen. Per land (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Noorwegen) wordt de woonsituatie (bijvoorbeeld de woningmarkt, huren en kopen naar leeftijdsklassen, financiering eigen woningbezit, historie en systematiek Bouwsparen) toegelicht en zijn er conclusies.

U kunt het rapport hier downloaden.