Bouwsparen is in de ogen van de Volksbank de oplossing bij uitstek om een werkelijke hervorming van de woningmarkt te realiseren. Deze hervorming zal leiden tot een veel minder volatiele, meer duurzame woningmarkt. Hiervoor is een attitudeverandering van alle betrokkenen op de woningmarkt noodzakelijk.

De Volksbank kan dat niet alleen. De Rijksoverheid (en wellicht ook lagere overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars) zal de cultuuromslag – van maximaal lenen en niet aflossen naar eerst sparen, dan lenen en versneld aflossen – moeten begeleiden. Investeren in Bouwsparen verdient zichzelf ruimschoots terug, omdat dankzij Bouwsparen veel minder gebruik zal worden gemaakt van andere stimuleringsinstrumenten, zoals de fiscale hypotheekrenteaftrek , startersleningen en NHG.

Echter:
Gezien de verwachte doorlooptijd tussen het moment van besluitvorming en het feitelijk in werking treden, zal Bouwsparen geen budgettaire consequenties hebben in de huidige kabinetsperiode.

Wel kan nu de steen in de rivier worden verlegd, waardoor de stroming zal veranderen…