De VolksbankĀ is overtuigd dat Bouwsparen (zoals de bewezen Duitse vorm) voor de Nederlandse markt grote voordelen biedt. In dit gesloten en afgescheiden systeem kan de woonconsument zowel vermogen opbouwen als tegen een vooraf bekende lage rente lenen.

Hoe werkt het?
Zoals wij naar Bouwsparen kijken, is Bouwsparen een gesloten gemeenschap van spaarders en leners; de Bouwspaarkas. Deze gescheiden omgeving heeft slechts het financieren van woningbezit tot doel. Niets meer en niets minder.

Door het onderlinge karakter (voor en door de deelnemers) is deze wijze van financiering beperkt gevoelig voor de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en economische cycli. Dit systeem heeft zich bewezen in een reeks andere Europese landen, waaronder Duitsland.

De Bouwspaaromgeving is wettelijk beschermd en staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Deze voorwaarden geven deelnemers de zekerheid die nodig is voor de bescherming van hun spaartegoeden en de uiteindelijke financiering van hun woning.