Bouwsparen: waarom niet een gewone spaarrekening?
Een eenvoudige doelspaarrekening, eventueel met een subsidie, is weliswaar aantrekkelijk, maar zal niet wezenlijk bijdragen tot een attitudeverandering van de consument. Dit laatste verwachten wij juist wel van Bouwsparen. Bouwsparen is namelijk een ideale mix van sparen en lenen, die precies de juiste impulsen geeft:

  • De Bouwspaarder spaart vooraf;
  • Het gespaarde bedrag, inclusief opgebouwde rente, gebruikt hij uitsluitend voor de aankoop, verbouwing of verbetering van de woning waardoor hij een minder hoge hypotheek hoeft aan te gaan;
  • In veel gevallen betaalt hij daardoor ook een lagere hypotheekrente;
  • Door vooraf te sparen heeft hij het recht opgebouwd op een Bouwspaarlening tegen een lage rente;
  • Deze lost hij verplicht versneld af;
  • Daardoor neemt zijn schuld opnieuw af en daarmee ook zijn lasten;
  • Zijn schuldpositie is gedurende de gehele looptijd aanmerkelijk gunstiger;
  • Hierdoor is hij bovendien in staat veel sneller door te stromen naar een volgende woning.

De Volksbank ziet Bouwsparen nadrukkelijk niet als een spaarproduct, maar als een andere, voor Nederland nieuwe, manier van het financieren van een woning, die gekenmerkt wordt door vooraf sparen, minder lenen en versneld aflossen. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk die al decennia in het teken staat van maximaal lenen en zo weinig mogelijk aflossen.

Daarbij komt dat Bouwsparen de consument veel zekerheid biedt. Bij het afsluiten van het Bouwspaarcontract is namelijk zowel de hoogte van de spaarrente als de leenrente voor de gehele duur van het contract bekend.

Door de samenhang van sparen en lenen, is het Bouwspaarsysteem ook uiterst flexibel. Tussentijdse beëindiging in de spaarfase, aanpassing van de termijnbedragen, verlenging of verkorting van looptijden et cetera, kunnen simpelweg worden gerealiseerd. Extra aflossing op de Bouwspaarlening kan altijd zonder boete. Sneller aflossen levert zelfs rentevoordeel op!

In dit verband mag ook de extra zekerheid van de afgescheiden omgeving, beschermd door extra wettelijke regelgeving, niet onvermeld blijven. Het risico van belangenvermenging van de Bouwspaarder met andere belangen binnen een financiële instelling is daardoor uitgesloten.

spaar_en_leenfase