De laatste tijd staan de kranten weer bol van de problemen van starters op de woningmarkt. Gewezen wordt op de aanscherping van de hypotheeknormen, de studieschuld en de afbouw van de starterslening. Maar wat is er nu eigenlijk echt aan de hand?

Decennia lang hebben we met zijn allen gedacht dat je voor het kopen van een woning vooral niet moet sparen, omdat dat fiscaal niet slim is. Om maximaal voordeel te behalen moest je zo veel mogelijk lenen en ook zo weinig mogelijk aflossen. De zogenaamde aflossingsvrije hypotheken werden heel erg populair. Maar let op, want de naam aflossingsvrije hypotheek is verwarrend. Elke hypotheekschuld moet ooit worden afgelost, dus ook de aflossingsvrije hypotheek!

Sparen doe je natuurlijk wel voor je pensioen, want dat is verplicht. En verder voor een vakantie of de nieuwste smartphone, maar niet voor een eigen woning. En als je al spaart voor de eigen woning, dan is dat bestemd voor de inrichting: de Björn-kast van Ikea of dat leuke bankje.

Eerlijk is eerlijk, het unieke Nederlandse stelsel van fiscale hypotheekrenteaftrek heeft deze opvatting natuurlijk in de hand gewerkt. Maar zo langzamerhand zijn de negatieve gevolgen van hoge hypotheekschulden wel bekend. We hoeven maar te denken aan de voorbije crisis. Toen de woningprijzen begonnen te dalen kwamen honderd duizenden woningen onder water te staan met alle problemen van dien. Voor degenen die net op het hoogtepunt van de markt hadden gekocht werd het bijzonder lastig, zo niet onmogelijk om te verhuizen voor het werk of bijvoorbeeld door te stromen naar een andere woning bij gezinsuitbreiding.

SNS Bank N.V. wijst er al jaren op dat het verstandig is om al op jonge leeftijd na te denken over de woontoekomst, om te sparen voor een eigen woning. In dat verband is het interessant om eens te kijken hoe men daar bijvoorbeeld in Duitsland mee om gaat.

In Duitsland is het heel gebruikelijk om te sparen voor een woning door middel van het zogenoemde Bouwsparen. Maandelijks wordt er een vast bedrag gespaard bij een zogenoemde Bausparkasse. Veelal dragen ouders of grootouders hier aan bij. Ook de overheid helpt een handje mee, want over het gespaarde bedrag geeft de overheid een bonusrente. En als de woning wordt gekocht, betaalt de koper ook nog eens een lagere rente over zijn lening!

Volgens SNS Bank N.V. zou Bouwsparen een ideale manier zijn om de Nederlandse woningmarkt in een veel rustiger, duurzamer vaarwater te brengen.

Kortom, de startersproblematiek moet volgens SNS Bank N.V. niet worden opgelost door meer te lenen, maar door eerst te sparen en dan pas kopen, waardoor er minder hoeft te worden geleend en de hoogte van de hypotheekschuld verantwoord blijft.