Namens het CDA biedt Raymond Knops tijdens de begrotingsbehandeling Wonen zijn nota aan over Bouwsparen. Bouwsparen biedt starters (eerder) toegang tot de woningmarkt nu we geleidelijk naar een situatie gaan waarbij niet meer dan 100% van de waarde van een woning geleend kan worden. Huizenkopers zullen in de toekomst namelijk steeds meer eigen spaargeld moeten inzetten. Bij een woning van 250.000 is dat al snel zo’n 20.000,- euro.

Bouwsparen maakt ook de afhankelijkheid van de Nationale Hypoheekgarantie minder groot. Risico’s die nu bij overheden liggen, nemen daardoor af. Uit gesprekken met banken is gebleken dat de gedachte van het Bouwsparen door verschillende organisaties wordt ondersteund. We weten, dat als het wordt ingevoerd, er marktpartijen zijn die het willen aanbieden.

Als Bouwsparen is ingevoerd zijn er ook mogelijkheden om Bouwsparen in te zetten voor schenkingen van ouders naar kinderen of om de onderwaterproblematiek tegen te gaan.

Raymond Knops:”Het CDA ziet in Bouwsparen een duurzaam en solide instrument om aankoop van huizen voor starters mogelijk te maken en tegelijk schuldenproblematiek aan te pakken. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Hiervoor moet de knop binnen de samenleving wel om van lenen naar sparen.”

Ga naar: https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-biedt-plan-aan-voor-bouwsparen/ en lees het voorstel.