Sparen voor een robuuste woningmarkt

FA / 22 september 2014, In Nederland kan een groot deel van de waarde van een woning worden beleend. De recente ervaringen hebben geleerd dat de daarmee gepaard gaande hoge hypotheekschulden de Nederlandse economie destabiliseert. In goede tijden leiden ruime kredietvoorwaarden tot een opwaartse druk op de woningprijzen die de consumptie verder opstuwen en de […]

25 september: hoorzitting Bouwsparen Tweede Kamer

In een Ronde Tafel gesprek wordt op 25 september a.s. in de Tweede Kamer onder meer over de volgende onderwerpen gesproken: In andere landen kent men Bouwsparen als middel om het eigen woningbezit in goede banen te leiden. Is Bouwsparen ook in Nederland succesvol in te voeren, en zo ja, hoe zou dat dan moeten? […]

Brief SNS REAAL aan Tweede Kamer

Op 12 mei 2014 schreef Gerard van Olphen (voorzitter RvB SNS REAAL) een brief aan de Tweede Kamer (de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst en de vaste commissie voor Financiën) als reactie op het rapport ‘Bouwsparen bij de buren’ (TU Delft). Een kopie werd gestuurd naar de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen en de leden van de […]

Rapport ‘Bouwsparen bij de buren’

In november 2013 schreven de auteurs Kees Dol en Harry van der Heijden ‘Bouwsparen bij de buren’. Met als ondertitel: Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Dit onderzoek van onderzoeksinstituut van OTB, TU Delft is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De rapportage geeft een overzicht van de ervaringen […]

Download de brochure over Bouwsparen

U kunt de 16 pagina’s tellende brochure over Bouwsparen als pdf-document downloaden. Mocht u naar aanleiding van deze brochure (of deze website) vragen hebben, dan kunt u uw vraag stellen via: – het reactieformulier op deze website (onder hoofdmenu ‘Contact’); – schrijven, bellen of mailen met onze contactpersoon Alienke Ramaker (onder hoofdmenu ‘Contact’). Mocht u een […]

Download folder ’10 Argumenten voor Bouwsparen’

U kunt de 12 pagina’s tellende folder met ’10 Argumenten voor Nederland om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen’ als pdf-document downloaden. Mocht u naar aanleiding van deze folder (of deze website) vragen hebben, dan kunt u uw vraag stellen via het reactieformulier op deze website (onder hoofdmenu ‘Contact’); of u kunt schrijven, bellen of mailen met onze […]