‘Sparen voor een koopwoning’

Begin 2017 heeft GfK in opdracht van de Volksbank onderzoek laten uitvoeren naar het sparen voor een eigen woning. In het bijzonder kijken we naar het verschil tussen thuiswonende en uitwonende jongeren (ook wel starters genoemd) en hoe die zich verhouden tot de gemiddelde Nederlander. In het onderzoek zijn de volgende drie doelgroepen meegenomen: Totaal Nederland (representatief NL voor 18 tot 60 jarigen) Uitwonende jongeren (in de leeftijd van 18…

WRR pleit voor Bouwsparen

Een ‘bouwspaarfaciliteit’ aan het begin van de wooncarrière, gecombineerd met een (tijdelijke) verlichting van afdrachten aan het pensioenfonds. Het is een van de vele aanbevelingen in een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De samenleving heeft zich volgens de WRR te afhankelijk gemaakt van de financiële sector en is daardoor sterk onderhevig aan de wispelturigheid van financiële markten. In het rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’…

‘Bouwsparen’ opgenomen in CDA verkiezingsprogramma

Een deel van de huiseigenaren is de afgelopen jaren in de problemen gekomen, omdat de waarde van hun huis fors lager was dan hun hypotheekschuld. Die problemen moeten ons voorzichtiger maken bij het aangaan van grote leningen. In een ideale situatie leggen mensen ook zelf geld in als zij een woning kopen en hoeven zij niet het volledige aankoopbedrag te lenen. Hiervoor dienen positieve prikkels gecreëerd te worden om met…

De startersproblematiek

De laatste tijd staan de kranten weer bol van de problemen van starters op de woningmarkt. Gewezen wordt op de aanscherping van de hypotheeknormen, de studieschuld en de afbouw van de starterslening. Maar wat is er nu eigenlijk echt aan de hand? Decennia lang hebben we met zijn allen gedacht dat je voor het kopen van een woning vooral niet moet sparen, omdat dat fiscaal niet slim is. Om maximaal…

“Sparen en lenen moeten beter in balans komen”

Bouwsparen wordt volgens Birgit Boerrigter, innovatie manager bij SNS Bank N.V. gekenmerkt door vooraf sparen, minder lenen en versneld aflossen. Bouwsparen is een product dat SNS Bank N.V. in de markt wil zetten. Volgens de bank is het een voor Nederland nieuwe manier van financieren van een woning, met name bedoeld voor starters. Het product is in Duitsland heel erg populair. Veel Duitsers hebben een Bausparcontract. SNS Bank wil het vooral…

27 vragen over initiatiefnota Bouwsparen

Tijdens de begrotingsbehandeling Wonen in het najaar van 2014 biedt Raymond Knops zijn initiatiefnota over Bouwsparen aan. De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (namens voorzitter Geurts en adjunct-griffier Verstraten) heeft nu 27 vragen voorgelegd aan zijn CDA-fractie. Wilt u ze lezen? Download dan alle vragen over de Initiatiefnota Bouwsparen.

CDA biedt nota aan over Bouwsparen

Namens het CDA biedt Raymond Knops tijdens de begrotingsbehandeling Wonen zijn nota aan over Bouwsparen. Bouwsparen biedt starters (eerder) toegang tot de woningmarkt nu we geleidelijk naar een situatie gaan waarbij niet meer dan 100% van de waarde van een woning geleend kan worden. Huizenkopers zullen in de toekomst namelijk steeds meer eigen spaargeld moeten inzetten. Bij een woning van 250.000 is dat al snel zo’n 20.000,- euro. Bouwsparen maakt…

Wo. 8 oktober: Vervolg Ronde Tafel Gesprek Bouwsparen

Woensdag 8 oktober is het vervolg van het Ronde Tafel Gesprek Bouwsparen. Zie ook de aankondiging: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2014A04155 Dit keer spreken de vertegenwoordigers van banken (blok 1) van het rondetafelgesprek Bouwsparen. Dit gesprek vindt plaats op woensdag 08 oktober 2014 van 11.15 tot 12.15 uur. Aan dit gesprek nemen deel: SNS Reaal (de heer Van Olphen), De Nederlandse Bank (de heer Dicou) en de Nederlandse Vereniging van Banken (mw. Van Ulden). Het…

TU Delft presenteert eindrapport Bouwsparen!

Woensdag 24 september 2014 is de eindrapportage ‘Van lenen naar (bouw)sparen’ verschenen. Het rapport is geschreven door OTB (Onderzoek voor de gebouwde omgeving) Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft. De auteurs zijn: Peter Boelhouwer, Kees Dol, Harry van der Heijden en Cor Lamain. U kunt het eindrapport hier downloaden ! Het eindrapport belicht de financiële consequenties van bouwsparen en de mogelijke consequenties voor kopers en de woningmarkt. De mogelijke rol van…

Slim sparen voor een koopwoning

NRC / 24 september 2014 Hypotheekverstrekkers, belangenclubs en wetenschappers praten morgen in de Tweede Kamer over een mogelijke oplossing: bouwsparen. Deze combinatie van sparen en lenen is goedkoper voor kopers én overheid, zeggen Boelhouwer en collega’s na onderzoek voor SNS Bank. Eppo König (redacteur NRC) stelt Vier vragen aan Peter Boelhouwer over Bouwsparen. “Lenen én sparen voor een huis wordt steeds belangrijker. Bouwsparen is een goedkope oplossing”, zegt Peter Boelhouwer.…