Een deel van de huiseigenaren is de afgelopen jaren in de problemen gekomen, omdat de waarde van hun huis fors lager was dan hun hypotheekschuld. Die problemen moeten ons voorzichtiger maken bij het aangaan van grote leningen. In een ideale situatie leggen mensen ook zelf geld in als zij een woning kopen en hoeven zij niet het volledige aankoopbedrag te lenen. Hiervoor dienen positieve prikkels gecreëerd te worden om met name jongeren en starters met meer eigen middelen in te laten stappen in de woningmarkt. Bouwsparen is hiervoor een effectief middel maar zal fiscaal gestimuleerd moeten worden.

(CDA Verkiezingsprogramma; bladzijde 47, paragraaf 5.6.5)