25 september: hoorzitting Bouwsparen Tweede Kamer

In een Ronde Tafel gesprek wordt op 25 september a.s. in de Tweede Kamer onder meer over de volgende onderwerpen gesproken:

  • In andere landen kent men Bouwsparen als middel om het eigen woningbezit in goede banen te leiden. Is Bouwsparen ook in Nederland succesvol in te voeren, en zo ja, hoe zou dat dan moeten?
  • Is er voor de introductie van Bouwsparen een wettelijk kader nodig en horen daar passende stimuleringsmaatregelen bij?
  • Wat zijn de economische effecten en de (balans)effecten op de begroting?
  • Mag Bouwsparen in combinatie met andere bankproducten van universele banken worden aangeboden, omdat Bouwsparen onafhankelijk van de kapitaalmarkt moet zijn?
  • Wat zijn daar de gevolgen van (hoogte rente)?
  • Heeft Bouwsparen een positief effect op de bouwproductie en de werkgelegenheid?

Er zijn drie groepen aanwezig:
1. Banken;
2. Deskundigen;
3. Koepels en toezicht.

Op deze website vindt u binnenkort een verslag van de bijeenkomst.