… om de woningmarkt te hervormen met Bouwsparen

1.
Bouwsparen leidt tot lagere hypotheeklasten, minder hypotheekschuld en meer rentezekerheid voor de consument;

2.
Met Bouwsparen krijgen starters weer een kans op de koopwoningmarkt, ondanks de aangescherpte normen voor het verkrijgen van een hypotheek (verlaging LtV);

3.
Bouwsparen biedt een oplossing voor woningbezitters, die willen doorstromen naar een volgende koopwoning, zelfs als hun schuld hoger is dan de waarde van de woning (restschuldproblematiek);

4.
Bouwsparen bevordert de verlaging van de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens (de hoogste schuld van Europa; circa 1 miljoen huishoudens onder water);

5.
Bouwsparen zorgt ervoor dat woningbezitters ook op de langere termijn hun woonlasten kunnen blijven opbrengen;

6.
Bouwsparen zorgt voor een stabiele vraag naar woningen. Dit geeft zekerheid aan bouwbedrijven en een duurzame impuls voor de bouwsector. Positief gevolg is dat er meer woningen kunnen worden gebouwd, gemoderniseerd, verduurzaamd en aangepast aan de komende vergrijzing;

7.
Bouwsparen stimuleert huishoudens met hogere inkomens hun sociale huurwoning te verruilen voor een koopwoning, waardoor de sociale huurwoning vrij komt voor mensen die daarop zijn aangewezen;

8.
Met Bouwsparen wordt minder gebruik gemaakt van de fiscale hypotheekrenteaftrek. Dit is een budgettaire meevaller voor de Rijksoverheid. De Bouwspaarder leent namelijk minder, tegen lagere rentetarieven en lost versneld af;

9.
Bouwsparen zorgt ervoor dat consumenten lagere hypotheken nodig hebben, wat gunstig is voor de risicospreiding bij banken en de funding gap;

10.
Met Bouwsparen sluit de Nederlandse woningmarkt beter aan op die van andere Europese landen.